PROJEKT EDUKACYJNY

 „CZY SEGREGUJEMY ODPADY?”

DO WE  SEGREGATE  RUBBISH?

 
... w Polsce poziom selektywnego odzyskiwania odpadów wynosi jedynie 4 kg/ mieszkańca, podczas gdy w Czechach jest to 19 kg, natomiast w Niemczech 76 kg/ mieszkańca!

 
 

 

Autorzy projektu

 

Aneta Bednarczyk kl IIA

Mariusz Biernat kl IIA

Patrycja Biernat kl IIA

Piotr Binkuś kl IIA

Adam Gościej kl IIB

Krzysztof Jaskółka kl IIA

Łukasz Kołodziejczyk kl IIB

Justyna Wierzba kl IIA

 

Cel projektu:

Zminimalizowanie rosnących w zastraszającym tempie gór śmieci poprzez:

- ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów,  
 
 
 

- poznanie sposobów gospodarki odpadami w naszej miejscowości,

- zrozumienie potrzeby oszczędzania surowców wtórnych,

- poznanie pojęć: utylizacja, recykling, kompost i innych,

-rozwijanie i wzbogacanie umiejętności językowych – język angielski:

·       praktyczne wykorzystanie języka angielskiego w mowie
i piśmie (np. opracowanie ulotki dwujęzycznej, opisów do materiałów na gazetkę, opisów do prezentacji)

 

 
 
 
 
 ·       wzbogacenie słownictwa z zakresu ochrony środowiska

w języku obcym (np. rubbish, environment, wild landfills, plastics, glass, paper and paperboard, waste, recycling, …)

 

Etapy realizacji projektu:

I. Wybór problemu do rozwiązania, określenie celów, ustalenie terminów konsultacji z nauczycielem.

II. Zaplanowanie harmonogramu prac, przydzielenie zadań pomiędzy członków zespołu.

III. Realizacja zaplanowanych działań – poszukiwanie informacji,

- przeprowadzenie zwiadu środowiskowego w celu znalezienia dzikich wysypisk śmieci

- dokumentacja dzikich wysypisk śmieci – wykonanie zdjęć

- wykonanie mapki dzikich wysypisk śmieci w Toporzysku

-przeprowadzenie i opracowanie  ankiety  na temat gospodarki odpadami  w języku polskim i angielskim

- opracowanie statystyki ze śmietnika na podstawie tygodniowej obserwacji śmieci wyrzucanych w naszych domach.

 
 

- przygotowanie informacji dotyczących segregacji odpadami i opracowanie ulotek

- aktywne włączenie się w segregacje odpadami poprzez przyniesienie do szkoły zebranej makulatury

-przygotowanie dokumentacji realizacji projektu w języku polskim i angielskim

IV. Prezentacja (język polski i angielski) i podsumowanie.

 

Planowane efekty projektu:

a) większa liczba gospodarstw domowych segreguje odpady,

b) ograniczenie ilości mieszanych odpadów na wysypiskach,

c) zaprzestanie wywożenia odpadów na „dzikie” wysypiska,

d) ograniczenie negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko naturalne,

e) zwiększenie ilości surowców wtórnych,

f) podniesienie ogólnej świadomości ekologicznej,

g) zwiększenie umiejętności językowych  poprzez  praktyczne wykorzystanie języka angielskiego do przekazania zebranych informacji,

h) rozbudzanie zainteresowania językiem obcym.

 

 

Wszystkie przygotowane przez uczniów informacje zostały pokazane w formie prezentacji na forum szkoły, a także w postaci gazetek tematycznych na szkolnym korytarzu. Prezentację przeprowadzono w języku polskim i angielskim, co uatrakcyjniło pokaz i dało możliwość sprawdzenia umiejętności językowych. Ponadto wszyscy uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum otrzymali ulotki w języku angielskim i polskim.

 

Autorzy projektu starali się wywiązać jak najlepiej z powierzonych zadań, włożyli wiele trudu w przygotowanie wszystkich materiałów i przedstawienie ich społeczności szkolnej. 

 

Uczniowie pracowali pod kierunkiem nauczycieli:
p. Agnieszki Kalemby i  p. Katarzyny Maruszewskiej.

 
 

 

 
Joomla Templates by Joomlashack